# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982776178 Viettel 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
2 0971887332 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
3 0981991544 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
4 0967252131 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0984522344 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
6 0977262440 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
7 0968242117 Viettel 700,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
8 0971107774 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
9 0971449330 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
10 0985220244 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
11 0985221644 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
12 0973477442 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
13 0961969490 Viettel 700,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
14 0867050656 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0862020525 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0862121424 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0868373323 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0869080010 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0862292191 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0862070020 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0862090080 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0862676606 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0869848545 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0869689633 Viettel 700,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
25 0862787585 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0862585787 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0868727707 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0869983633 Viettel 700,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
29 0869899663 Viettel 700,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
30 0868021031 Viettel 800,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua