Sim kép

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868949977 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
2 0962671144 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
3 0981436699 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
4 0975463300 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
5 0868957722 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
6 0868984455 Viettel 1,600,000 đ Sim kép Đặt mua
7 0826120077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
8 0827520077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
9 0842752255 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0845361155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
11 0822910077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
12 0845951155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
13 0849690066 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
14 0847690066 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
15 0849761155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
16 0848171155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
17 0848590066 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
18 0827430077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
19 0825430077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
20 0827810077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
21 0846690066 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0825720077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
23 0823810077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
24 0845761155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
25 0826810077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
26 0819921133 Vinaphone 1,390,000 đ Sim kép Đặt mua
27 0848890066 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0849171155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
29 0842061155 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0826730077 Vinaphone 815,000 đ Sim kép Đặt mua