Sim Lục Quý

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0944000000 Vinaphone 699,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
2 0935777777 Mobifone 1,899,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
3 0936777777 Mobifone 2,222,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
4 0937666666 Mobifone 2,688,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
5 0358666666 Viettel 899,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
6 0986555555 Viettel 3,200,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
7 0916555555 Vinaphone 2,222,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
8 0367555555 Viettel 430,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
9 0939333333 Mobifone 2,900,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
10 0916222222 Vinaphone 1,200,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
11 0938111111 Mobifone 999,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
12 0977999999 Viettel 9,999,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
13 0944000000 Vinaphone 699,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
14 0935777777 Mobifone 1,899,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
15 0936777777 Mobifone 2,222,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
16 0937666666 Mobifone 2,688,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
17 0358666666 Viettel 899,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
18 0986555555 Viettel 3,200,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
19 0916555555 Vinaphone 2,222,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
20 0367555555 Viettel 430,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
21 0939333333 Mobifone 2,900,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
22 0916222222 Vinaphone 1,200,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
23 0938111111 Mobifone 999,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua
24 0977999999 Viettel 9,999,000,000 đ Sim lục quý Đặt mua