Sim số đẹp giá dưới 1 triệu

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0974482389 Viettel 900,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
2 0983236978 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
3 0981698819 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
4 0976031831 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
5 0969223191 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0964094388 Viettel 800,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
7 0969118323 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0962622131 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0967813831 Viettel 1,000,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
10 0969249942 Viettel 1,000,000 đ Sim đối Đặt mua
11 0981141949 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
12 0961650770 Viettel 900,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
13 0975822728 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
14 0966590991 Viettel 1,000,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
15 0961944289 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0965144089 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0981262615 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
18 0979917089 Viettel 800,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
19 0989959331 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
20 0972626489 Viettel 800,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
21 0962295778 Viettel 900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
22 0963772282 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0986174714 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
24 0985126489 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
25 0961924389 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0981210230 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
27 0981316089 Viettel 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
28 0971988128 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
29 0983899691 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
30 0963867828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua