Sim Taxi 4

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0971057105 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
2 0978947894 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
3 0971027102 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
4 0961306130 Viettel 6,500,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
5 0961506150 Viettel 6,500,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
6 0982608260 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
7 0982058205 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
8 0965066506 Viettel 6,500,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
9 0985178517 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
10 0971257125 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
11 0989488948 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
12 0964906490 Viettel 5,500,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
13 0964936493 Viettel 5,500,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
14 0971487148 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
15 0973927392 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 0987908790 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
17 0974397439 Viettel 10,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0974027402 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
19 0976147614 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
20 0964036403 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
21 0965046504 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
22 0974207420 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
23 0963406340 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
24 0973047304 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
25 0964046404 Viettel 4,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0964056405 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
27 0964106410 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
28 0984308430 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
29 0964316431 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
30 0969746974 Viettel 4,200,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua