Sim theo năm sinh 1990

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0792491990 Mobifone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0766531990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0774551990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0775451990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0779561990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0787591990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0799481990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0787691990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0789461990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0795521990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0774441990 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0789491990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0774591990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0763971990 Mobifone 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0763561990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0794791990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0784841990 Mobifone 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0787781990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0784691990 Mobifone 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0777431990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0788561990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0774521990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0784391990 Mobifone 1,850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0766631990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0779521990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0787671990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0788611990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0796651990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0774581990 Mobifone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0825631990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua