Sim tiến đơn

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0375659789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0393404789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0347508789 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0328553789 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0327271789 Viettel 2,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0375237789 Viettel 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0397353789 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0327973789 Viettel 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0357695789 Viettel 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0337971789 Viettel 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0349381456 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0355332789 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0325332789 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0382771789 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0377591789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0375631789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0325232789 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0327617789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0325323789 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0397582789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0325887789 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0353622789 Viettel 2,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0367973789 Viettel 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0363372789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0367658789 Viettel 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0339535789 Viettel 2,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0328713789 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0357723789 Viettel 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0337662789 Viettel 2,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0399558789 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua