Sim Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966903286 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0963983586 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0966229586 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0962393386 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0966205686 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0968395586 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0961556386 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0965993386 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0965728586 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0969652186 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0962295986 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0968952986 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0962295686 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0963513286 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0969009286 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0965696586 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0962218586 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0969211586 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0965238986 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0966125586 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0969256986 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0961898186 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0965295186 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0965577886 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0966926386 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0968639586 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0965299586 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0328711998 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0962931886 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0963618986 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua